• 1
  • 3
Πρόγραμμα
Δευτέρα
Τρίτη Τετάρτη


10:00-12:00 Ελένη Μπαρμπάκου


12:00-14:00 «Μας τα´παν κι άλλοι»

10:00-12:00 Ελένη Μπαρμπάκου


12:00-14:00 «Μας τα´παν κι άλλοι»

 

 

10:00-12:00 Ελένη Μπαρμπάκου


12:00-14:00 «Μας τα´παν κι άλλοι»

 

Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο

10:00-12:00 Ελένη Μπαρμπάκου

12:00-14:00 «Μας τα´παν κι άλλοι»

20:00-22:00 Δημήτρης Μηλιόγλου

 

10:00-12:00 Ελένη Μπαρμπάκο

12:00-14:00 «Μας τα´παν κι άλλοι»

20:00-22:00 Δημήτρης Μηλιόγλου

22:00-1:00 DJ NIKOS HALKOUSIS

 

 

 

 

 

 

12:00-14:00 Δημήτρης Ψεματίκας TOP 20 CHART SHOW

19:00-22:00 DJ NIKOS SOULIOTIS

22:00-1:00 DJ NIKOS HALKOUSISΚυριακή

12:00-14:00 Δημήτρης Ψεματίκας TOP 20 CHART SHOW

19:00-22:00 DJ NIKOS SOULIOTIS