• 1
  • 3
  • 2
Πρόγραμμα
Δευτέρα
Τρίτη Τετάρτη

10:00-12:00 Anna's Tips με την Άννα Πρέλεβιτς

12:00-14:00 Ευαγγελία Αραβανή & Λουκάς Φωτόπουλος

14:00-15:00 Αλέξανδρος Κοντοπίδης & Γιάννης (ο υδραυλικός)

19:00-21:00
Happy Tasos-Kiki

23:00-04:00 Live απο το V.I.P Club

04:00-10:00 Non Stop Music

10:00-12:00 Anna's Tips με την Άννα Πρέλεβιτς

12:00-14:00 Ευαγγελία Αραβανή & Λουκάς Φωτόπουλος

14:00-16:00 Music Therapy show Γιώργος Τσόκας & Κωνσταντίνα Ζώη

18:00-20:00 ώπα ώπα Live

23:00-04:00 Live απο το V.I.P Club

04:00-10:00 Non Stop Music

10:00-12:00 Anna's Tips με την Άννα Πρέλεβιτς

12:00-14:00 Ευαγγελία Αραβανή & Λουκάς Φωτόπουλος

14:00-15:00 Αλέξανδρος Κοντοπίδης & Γιάννης (ο υδραυλικός)

19:00-21:00 Happy Tasos-Kiki

21:00-23:00 Στέφανος Νικολάου

23:00-04:00 Live απο το V.I.P Club

04:00-10:00 Non Stop Music

 

Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο

10:00-12:00 Anna's Tips με την Άννα Πρέλεβιτς

12:00-14:00 Ευαγγελία Αραβανή & Λουκάς Φωτόπουλος

14:00-15:00 Αλέξανδρος Κοντοπίδης & Γιάννης (ο υδραυλικός)

18:00-20:00 ώπα ώπα Live

23:00-04:00 Live απο το V.I.P Club

04:00-10:00 Non Stop Music

10:00-12:00 Anna's Tips με την Άννα Πρέλεβιτς

12:00-14:00 Ευαγγελία Αραβανή & Λουκάς Φωτόπουλος

14:00-15:00 Αλέξανδρος Κοντοπίδης & Γιάννης (ο υδραυλικός)

19:00-21:00 Σοφία Γόγολου - Αναστάσιος Ρούσης

23:00-04:00 Live απο το V.I.P Club

04:00-10:00 Non Stop Music

12:00-14:00 Δημήτρης Ψεματίκας TOP 20 CHART SHOW

23:00-04:00 Live απο το V.I.P Club

Κυριακή

12:00-14:00 Δημήτρης Ψεματίκας TOP 20 CHART SHOW

18:00-20:00 Αθλητική εκπομπή

23:00-04:00 Live απο το V.I.P Club